تراش
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳  

دیروز می خواستم مطلبی رو با مداد ویرایش کنم. مداد اتود هم ندارم خدا رو شکر برای همین رفتم سراغ یک مداد معمولی که آخرین بار در دوران مادها! تراشیده شده بود.

 پس متعاقب آن رفتم سراغ جعبه جادو که از دوران مدرسه نگه داشتم و یک عدد تراش شمشیر نشان متعلق به عصر انتهای جنگ را بیرون کشیدم. همان زمانی که مدادها را روی بخاری میگرفتیم شاید رنگ بگیرند! اما مشکل باز هم حل نشد این مداد به بعد از عصر پاره سنگی تعلق داشت و داخل این تراش نمی رفت. بنابراین به یاد یکی از کار آمد ترین روش های تراشیدن مداد افتادم که بابایم همیشه گفته بود جیزه! دخترم و من هم گوش داده بودم.

بله! درست حدس زدید چاقوی آشپزخانه را برداشتم و به تراشیدن مداد اهتمام ورزیدم! صدالبته که متوجه شدم احتمالا چاقوی زمان کودکی ما مال زنجان!!! بوده و از این چاقوهای چینی خاک برسر مدادتراشیدن هم بر نمی آید.

نتیجه اینکه باید یک سفر استانی بروم تا ویرایش مطلبم تمام شود!


کلمات کلیدی: