آخر قصه
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۱  

چند شب پیش با دوستان عزیزی تا سپیده دم درباره مسائل گوناگون گپ زدیم که الحق و والانصاف بسیار چسبید. یکی از محورهای گفت و گو مسائل و مشکلات زندگی های زناشویی بود. یاد مطلبی افتادم که خیلی وقت پیش نوشته بودم و خط آخر آن به این بحث نزدیکی عجیبی داشت.

وقتی دختر خوشبخت با شاهزاده جوان ازدواج میکند و قصه به پایان میرسد، زندگی حقیقی ما تازه آغاز میشود!


کلمات کلیدی: