مواجهه اخلاق و دروغ
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٥  

در تمام طول مناظره دستها و پاهام میلرزید و مطمئنم اگر جای موسوی بودم صدام هم میلرزید این واکنش من است وقتی با حجم بیش از حد دروغ و بی اخلاقی و نامردی روبرو میشوم و نمیدانم موسوی چطور تاب آورد البته او مجبور است چون ایستادن در برابر دروغگو توان زیادی میخواهد. اما احمدی نژاد جوری اخلاق را به لجن کشید که فکر نکنم مردم ایران مثل و مانندش را قبلا از تلویزیون دیده باشند. از قبل هم میدانستم که چه جور آدمی مقابل موسوی نشسته اما خبر نداشتم که بی اخلاقی تا کجا توان ورود دارد. تازه موسوی یک از هزار گفت و متانت بیحدش با وقاحت رقیب همسنگ نبود اما به قول خودش ادب مرد به ز دولت اوست...

 


کلمات کلیدی: