اژدها یا شاهزاده
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٦  

شاید تمام اژدهاهای زندگی ما شاهزاده  خانم هایی هستند که فقط می خواهند ما را شجاع و زیبا ببینند. شاید همۀ چیزهای وحشتناک در اصل موجودی بی دفاع اند که خواهان کمک ما هستند.

                                        رینر ماریا ریلکه


کلمات کلیدی: