بی خوابی
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢  

امشب خوابم نمی بره

یعد از سالها بالاخره باقیمانده کتابهای کتابخانه کوجک خانه پدری را در سه کارتن ریخته و دادند دستم که با خودم ببرم.

برای من هزار بار تکراری خواندن بعضی کتابها لذت بیشتری از خواندن بسیاری کتابهای جدید دارد. امشب برای هزارمین بار مترجم دردها را خواندم و به این زن هندی آمریکایی و قصه هایش حسادت کردم.

شاید با این اعتراف خوابم ببرد!


کلمات کلیدی: