زمستان!
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱  

امروز اولین روزه زمستانه

                            زمستان مبارک

من که عاشق روزهای آفتابیه زمستانم!!!

ورود اشعه های رقصان خورشید برای ما به معنی پایان نشستن توی خانه بود و....

نشاط سربه سر دویدن روی برف و غلت خوردن و....

در سالهای قحطی شادی(سالهای جنگ) هیچ شادی ریز و درشتی جای برف بازی را نمی گرفت

چه روزهای بانشاطی بود در عمق رنجها

                                    اگر فیلم زندگی زیباست را دیده باشید منظورم را بهتر می فهمید

این روزها منتظر یک برف سنگینم

تا سرم را بکنم زیرش و آنچه بر سر کشورم می آید نبینم ونفهمم!!


کلمات کلیدی: