آرایشگاه زیبا!
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٢  

مدتی است که شبکه دو صبح ها تکرار سریال آرایشگاه زیبا را می دهد. امروز تصادفا قسمتی را دیدم که مرحوم رقیه چهرآزاد هم در آن بازی می کرد. فکر کنم کلاس سوم یا چهارم ابتدایی بودم که این سریال پخش می شد. آن زمان کانال یک در همین روزی که آرایشگاه زیبا از کانال دو پخش میشد، جنگجویان کوهستان می داد و من هم که عاشق لین چان و دارودسته اش بودم با بی قراری وقت را به دیدن آرایشگاه زیبا سر می کردم و تمام مدت دعا می کردم که خدایا اگر قرار است برق قطع شود لطفا سر این سریال برود نه لین چان! آن زمان هم که برق یک خط در میان قطع بود. حالا نه اینکه آرایشگاه زیبا سریال بدی باشد که اتفاقا در زمان خودش از بهترین کارهای تلویزیون بود اما به هر حال ما عشق لین چان بودیم و...

 عیسی برایم تعریف کرده مدیر مدرسه خیلی مذهبی شان یکروز همه کسانی را که لین چان نگاه می کردند تنبیه کرده. واقعا نمی دانم دیدن این سریال که شاهکار دوبله آقای زند است، چه مفسده ای داشته اما نشان می دهد که محبوبیتش خیلی زیاد بوده!
کلمات کلیدی: