زن , صلح و محیط زیست
ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٥  

امروز در یک پنل از اجلاس منطقه ای چالشهای فراروی زنان مسلمان برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار شرکت کردم. زنانی از پارلمانهای افغانستان و عراق شرکت داشتند و دو پنل صبح و دو پنل عصر برگزار می شد. مرکز صلح و محیط زیست پنل ساعت ٢ تا ٣ و نیم را بر عهده داشت. ریاست پنل با خانم دکتر مظاهری و اعضای آن شامل خانم توسلی، خانم نوریه حق نگر(فعال حقوق بشر افغانستان)، آقای آهنگر استاد دانشگاه آخن در علوم اجتماعی، نجمه موسوی فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه نیویورک و بنده بودیم. خانم توسلی که دستش هم شکسته بود مطلبی از آقای دکتر حبیبی روخوانی کرد. خانم حق نگر از مشکلات افغانستان گفت، آقای آهنگر به ابعاد بین المللی و تبعات جنگ پرداخت، خانم موسوی مدل مدیریتی ملکه صبا را اشاره کرد و من هم به چهار نکته قرآنی در ارتباط با زن و محیط زیست اشاره کردم که اتفاقا بدون هیچ هماهنگی یا همفکری نکته چهارم من بحث صلح طلبی ملکه صبا بود! همه نکات مطرح شده هم از جلسات خانم گرجی در آمد.

 هفته پرکاری داشته و دارم. از فردا به مدت سه روز بازارچه خیریه روشنی زندگی از صبح تا هفت عصر فروش غذا و محصولات فرهنگی دارد(بخشی از این محصولات فرهنگی یا همان کتاب ! را آقای زائری اهدا کردند در واقع دفتر یکم کتاب تنهایی چاپش تمام شده و همین بیست تا در عالم باقی مانده! پس بشتابید). آدرس هم نیاوران بعد از سه راه یاسر روبروی خشکشویی آریا، پلاک ٢٧٩ منزل خانم گلستان

 

تا کی دوباره وقت نوشتن پیدا کنم


کلمات کلیدی: زن و محیط زیست