حس خوب خیس

دیروز برای اولین بار توی زندگیم دیگه طاقت نیاوردم که فقط نظاره گر بارون باشم. از ماشین پیاده شدم و شروع کردم به خندیدن و راه رفتن زیر بارون این خیس شدن اونقدر کیف داشت که اثرش رو مثل رطوبت تا عمق وجودم حس کردم. 

فردا جلسه اول کارگاهه دوستان عزیزی که ثبت نام کردند آمادگی گل بازی و باغبونی داشته باشند. برای پرورش یک ایده باید از مرحله کاشت شروع کنیم! :)

یادتون باشه که 

دانه نو 

وفادار است

او در محل هایی 

که از همه خالی تر است

ریشه های عمیق می دواند

سی پی استس

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
مریم.ع

[گل]

زهرا

عالیه...چند روزه که می رم ولنجک و برا خودم و یلدا تو این هوا اکسیژن ذخیره می کنم... باروووون دوست دارم هنوز...چون تو رو یادم می آره...هاهاه