help را باید دید

مدتها بود که چنین فیلم تکان دهنده و عمیقا زنانه ای ندیده بودم. فیلمی که سایه ها را مستقیما مثل کثافتی که نمیشود از آن خلاص شد توی صورتت پرتاب می کند و برای هزارمین بار یادآور می شود که اگر مشکلی هست از خود ما زنهاست و اگر راه حلی وجود داشته باشد هم تنها به دست خود ما زنها خواهد بود. فیلمی که تک تک شما باید بروید و بخرید (بخرید و داشته باشید) و ببینید. چقدر دلم میخواست که آنجا بودم در جکسون ویل می سی سی پی و تک تک این زنان رنگین پوست دوست داشتنی را در آغوش می گرفتم. چقدر دلم میخواست یک دایره زنانه بزرگ تشکیل می دادیم و دستان هم را می گرفتیم و بر همه تاریخ زخم هایمان گریه می کردیم. برای همه مادران و خوهرانمان در گوشه گوشه این مادر بزرگ و ستودنی: زمین

دیگر شکی ندارم که کارگاه صلح با مادرِ سازنده و ویرانگر را  بعد از عید در جایی که به خاک و مادر اعظم دسترسی داشته باشیم برگزار میکنم. فروردین را با مادری آغاز خواهم کرد. 

/ 3 نظر / 18 بازدید
مریم.ع

موفق باشی[گل]

زهرا

[گل][قلب]مادر زمین یار ویاورت...مامان کووووچولووو

مهدیه

مریم جونی شما هم هرست درومده ها....[پلک][بغل]