زندگی را نفس بکش

در زندگی همه چیز هست

مرگ و سوگ

تولد و شادی

و من به تجربه های مختلف در زندگی زنده ام

چند روز پیش یک واکسی با 52 سال سابقه مفید را تجربه کردم که دلم حسابی پیشش مانده

زندگی را نفس بکشید

راه دیگری وجود ندارد...

/ 7 نظر / 39 بازدید
پینه دوز

[نیشخند] می شود ادرس واکسی را به من بدهی کفش چرمیمان را که در برف امروز میگون فکر میکنم به مرز نابودی رسوندیم از بس زندگی را نفس کشیدیم ، دوباره زنده کنیم

شادی

سلام من هم پس ار رفتن و برگشتن از مرز بینهایت ! آمدم تا در هوای خوب دوستی نفس تازه کنم

مهدیه

دقیقا مریم جان دیگه به این نتیجه رسیدم که باید رد شدن از مشکلاتم بلد بود نه فقط حل شدن تو مشکلاتو [گل]

پینه دوز

اینجا هنوز ساکت هست

پینه دوز

اینجا هنوز ساکت هست

شادی

خسته شدم از بس تمرین نفس کردم !! سلام خیلی وقته که ایحا نیستید هر کحا هستید شاد و سلامت باشید