کارکرد نیستی!

برای ساختن چرخ محور ها را به هم وصل می کنیم

اما این فضای تهی میان چرخ است

که باعث چرخش آن می شود

از گل کوزه ای می سازیم

اما این خالی درون کوزه است

که آب را درون خود جای می دهد

از چوب خانه ای بنا می کنیم

اما این فضای درون خانه است

که برای زندگی سودمند است

مشغول هستی ایم

در حالی که این نیستی است که به کار می آید

                                                                             تائو ت چینگ 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهدی

سلام برقرار باشی دوست