اژدها یا شاهزاده

شاید تمام اژدهاهای زندگی ما شاهزاده  خانم هایی هستند که فقط می خواهند ما را شجاع و زیبا ببینند. شاید همۀ چیزهای وحشتناک در اصل موجودی بی دفاع اند که خواهان کمک ما هستند.

                                        رینر ماریا ریلکه

/ 2 نظر / 21 بازدید
زهرا

چه به جا بود برای من البته....تبدیل ذهنی این دو تا اگر به راحتی همین نوشته بشه...که خداییش خیلی حال آدم خوب میشه...انشاالله

مهدیه

[متفکر]