بیابان روح

مدتی است که پا بر زمین بایر روحم گذاشته ام و بر خشکی و بی رونقی اش افسوس می خورم. یعنی با آمدن بهار سبزه ای در این بیابان خواهد روئید؟

/ 4 نظر / 18 بازدید
مهدیه

هیییییییییییییییییییییییی- من که به شب و این خزان طولانی عادت کردم از ما گذشت نگران نسلهای بعدیم[افسوس]

زهرا

انشالله...البته یه موقع هایی تلاشهامون به رستن علفهای هرز می انجامد! البته درباره خودم..می گم

مریم.ع

[گل] [گل] [گل] فونت به کار رفته درمتنت حس یه گره روبهم داد یه عالم گل سرخ تقدیم روح مهربان و لطیفت امیدوارم با بوی خوشش مست بشی وسرخوش [گل]